Våra priser

Regelbundna besök innebär trygghet för både den prioriterade och anhöriga, det vet vi av erfarenhet. Vi rekommenderar därför återkommande besök samma veckodag och tid, förslagsvis 3 timmar i veckan. Vi disponerar tiden utifrån den prioriterades dagsbehov och önskemål.

445 kr per timme med RUT-avdrag
890 kr per timme utan RUT-avdrag

Är du redan hemtjänst kund hos Kvalitativ Hemtjänst och vill boka extratjänster, så får du 10% avdrag.

495 kr per timme med RUT-avdrag
990 kr per timme utan RUT-avdrag

Är du redan hemtjänst kund hos Kvalitativ Hemtjänst och vill boka extratjänster. så får du 10% avdrag.

600 kr per timme med RUT-avdrag
1200kr per timme utan RUT-avdrag

Är du redan hemtjänst kund hos Kvalitativ Hemtjänst och vill boka extratjänster. så får du 10% avdrag.

Du kan beställa våra tjänster via löpande faktura eller prenumerera på dem månadsvis. Minsta tid för ett besök är 2 timmar. Priserna inkluderar moms och vi reserverar oss för prisförändringar.

Våra villkor

RUT-avdrag
Om RUT-avdrag skall göras måste tjänsten utföras i hemmet alternativt påbörjas eller avslutas i anslutning till hemmet. RUT-avdrag görs direkt vid köp och är 50% av summan för arbetstiden. Eventuella merkostnader som  resor, material och dylikt ingår inte i RUT-avdraget och faktureras separat enligt överenskommelse. Du som kund ansvarar själv för att underlag för RUT-avdrag finns. Om RUT-avdraget har överskridits kommer Prioriterad att fakturera dig hela beloppet utan RUT-avdrag.

Prioriterad
Vi innehar F-skattsedel och betalar mervärdesskatt, skatt och sociala avgifter. Vi har en ansvarsförsäkring.

Våra medarbetare
Prioriterad har kollektivavtal med Vårdföretagarna/Kommunal. Våra medarbetare har försäkring och avtalsenliga pensionsavsättningar. 

Storhelger
Nyårsdagen
Långfredagen
Påskafton
Påskdagen
Annandag påsk
Pingstafton
Pingstdagen
Midsommarafton
Midsommardagen
Söndag efter midsommar
Julafton
Juldagen
Annandag jul
Nyårsafton

Bindningstid och uppsägning
För löpande månadskunder, heltid och deltid gäller en månads uppsägningstid. Bokning av enstaka tillfällen har ingen bindningstid. Avbokning måste ske senast 24 timmar innan bokat tillfälle. Om avbokning sker senare än 24 timmar innan faktureras bokningen och förbetalda bokningar återbetalas ej.

Sekretess
Alla våra anställda har skrivit på ett sekretessavtal för att skydda din integritet mot utomstående. Allmänna uppgifter skyddas av PUL.

Behandling av personuppgifter enligt GDPR
Prioriterad är personuppgiftsansvarig för användningen av dina personuppgifter och ansvarar för att användningen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Betalningsmetod och fakturering
Löpande månadskunder faktureras månadsvis. Underlaget bygger på inrapporterade timmar från föregående period.

Förlängning av bokad tid
För löpande månadskunder så faktureras den förlängda tiden på nästkommande faktura. Vid enstaka tillfällen så faktureras den förlängda tiden direkt efter tillfället.

Löpande månadsfaktura
Faktura via e-post med 10 dagar netto (Ingen faktureringsavgift)
Faktura via post med 10 dagar netto (Faktureringsavgift 50 kr)

Avtalets giltighetstid
Avtalet kan sägas upp av båda parter enligt “Bindningstid och uppsägning.” ovan. Skulle du vara missnöjd med vår personal så erbjuder vi dig annan personal eller enligt överenskommelse.

Force majeure
Yttre händelser utanför parternas kontroll och som inte endast är av tillfällig natur och som förhindrar uppdragets genomförande berättigar vardera parten att helt inställa uppdraget utan rätt till skadestånd för andra parten.

Tvist
Tvist med anledning av detta avtal ska lösas i allmän domstol.