Personalen

Vi är utbildade undersköterskor eller har erfarenhet från hemtjänst. Vi har trygga anställningsförhållanden, kollektivavtal och lokal anknytning till kommunerna vi arbetar i för bättre lokalkännedom. Vi arbetar i team och känner varandra från arbetet i hemtjänsten. Många av oss tycker att på Prioriterad får vi göra det vi helst vill ha tid att göra hos äldre.

Charlotte Rosén

VD och grundare av Prioriterad som har många års erfarenhet av äldreomsorg och även driver Kvalitativ Hemtjänst i Nacka och Värmdö. Hon bor på Värmdö sedan hon flyttade hem efter sju år i Skottland. Charlotte har också arbetat som massör, friskvårdsterapeut och friluftsaktivitetsledare och hon brinner för möjligheter och lösningar. Hon startade Prioriterad som ett sätt att erbjuda personer “i livets mitt” möjligheten att prioritera det som är möjligt och roligt med sina äldre familjemedlemmar. Saker som kan vara svåra att hinna med, eller som den äldre helst vill klara utan hjälp från anhöriga, kan man nu i stället beställa som serviceinsatser.