Vi utgår alltid från den prioriterades önskemål

Vi anpassar vårt erbjudande så det passar den prioriterade men även släktingen så bra som möjligt. Det kan vi göra eftersom vår fantastiska personal har olika slags kompetens och olika personligheter. Vår personal är utbildade för uppgiften, har stor erfarenhet av att jobba med äldre och är rekryterade för sin kompetens. Vi bär diskreta kläder, vi tillhandahåller teknik för digital kommunikation och vi har fordon för transporter. Vi levererar i dag våra tjänster på Värmdö och i Nacka och planerar att utöka vårt verksamhetsområde till fler kommuner i Stockholm.

Vi tillgodoser ett stort och viktigt behov

Under de 10 år som vi bedrivit privat hemtjänst på Värmdö har vi sett ett stadigt ökande behov av tjänster för ensamma äldre som inte är beviljade till eller inte vill ha vanlig hemtjänst. Därför startade vi Prioriterad, som ger nära anhöriga och stressade släktingar möjlighet att köpa tjänster som är något annat än vanlig hemtjänst till sina äldre. Vi vet att det kan vara känsligt att ta upp samtalsämnet med en äldre som inte haft några tjänster tidigare. Vi rekommenderar därför att prova på en önskad tjänst som ett första steg, som både den äldre och släktingen dessutom kan göra 
Rutavdrag för.

Vi arbetar proaktivt mot Covid med hygienen i fokus

Vi förstod tidigt behovet av rutiner, tydlighet och trygga arbetssätt för att undvika smitta i verksamheten och skapa trygghet för personal, prioriterade och anhöriga. Vi har en Covid-koordinator sedan mars 2020, som beställer skyddsutrustning, utbildar personalen och ser till att rutinerna följs. Vi följer noga rekommendationer från smittskyddsläkare, riktlinjer från Värmdö Kommun, Nacka kommun och Folkhälsomyndigheten och uppdaterar kontinuerligt våra rutiner. Alla i vår personal har förnyat Diplom för kurs i Basala Hygienrutiner (Region Stockholm).